m-ICE

Inženýrská činnost ve stavebnictví

ICE kontakt - In Case of Emergency

mezinárodně uznávaná položka telefonního seznamu

O společnosti

m

I nženýrská činnost ve stavebnictví

CE Česká republika

Zajišťujeme POVOLENÍ
vašich stavebních
záměrů

pro firmy, společnosti, organizace, města, obce soukromé osoby, profesionály ve stavebnictví

Služby

inženýrská a projektové činnosti ve stavebnictví

povolení umístnění staveb

stavební povolení pro realizaci staveb

povolení změn staveb před jejich dokončením

povolení odstranění staveb

dodatečná povolení staveb

inženýrská činnost po celou dobu realizace staveb

kolaudace staveb

dělení, scelování pozemků

věcná břemena, závazky k nemovitostem

zápisy do katastru nemovitostí

videodokumentace stavebních projektů

3D animace a vizualizace

Proč nás?

Přicházíme první

  • individuální přístup ke každé zakázce
  • prohlídka na místě záměru, nabídka řešení a postupu v souladu s platnou legislativou pro včasné a správné zajištění potřebných dokumentů diskrétní a spolehlivý přístup k záměrům zákazníka
  • znalost prostředí při zastupování na úřadech a v průběhu řízení (jednání se správními orgány, účastníky řízení, dotčenými orgány a soukromými subjekty)
  • komplexní zastupování po celou dobu povolování a provádění staveb v součinnosti s úřady a realizací stavby na místě, aby byly naplněny veškeré podmínky a požadavky účastníků řízení a investora
  • zajištění všech potřebných subdodávek a dokumentů pro souhlas s užíváním stavby

Odcházíme poslední

  • kalkulace je detailně a individuálně specifikována na každou zakázku, dle stupně složitosti a požadavků zákazníka

Kontakty

Kontaktní údaje

m - ICE s.r.o.

Miroslava Vydrová

kancelář

na adrese: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1

telefonní spojení: 00420 602 859 205

e-mail: mirka.vydrova‌‌M‌‌m-ice.cz

datová schránka: 8y2v5nd

web: www.m-ice.cz

se sídlem v Liberci IV, Mlýnská 537/21, PSČ 460 01, IČO: 287 35 986, DIČ: CZ28735986

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústé nad Labem oddíl C, vlořka 29447, den zápisu 24. listopadu 2010

Kontaktní formulář